වැනිලා වැල්

For sale by එරංග 1 Jul 9:41 pmKegalle, Kegalle

Rs 75

අඩි 3ක් දිග හොදින් වැඩුන නිරෝගී වැනිලා වැල් විකිනීමට තිබේ කුරියර් පහසුකම් සහිතයි

Report this ad

Contact

  • 0717186073

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads