වැන්ඩා කුඩා පැළ

For sale by W.C.L.Alwis 12 Feb 6:53 amNittambuwa, Gampaha

Rs 350

Negotiable


අානයනික වැන්ඩා කුඩා පැළ වර්ග කිපයකින්. බදුන් ගතකර අැත. දිවයින පුරා කුරිය සේවාව.


Report this ad

Contact

  • 0771679552

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads