වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER30 Nov 10:06 amChilaw, Puttalam

Rs 350

වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න
Green Agro Farm Grape Cultivation Projects

කෘෂිකර්මාන්තයෙන් නව මංපෙත් සොයා යන ඔබට ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් පුද් සමාගම විසින් නව වාණිජ පලතුරු භෝග වගාවක් වන මිදී වගාව හදුන්වා දී ඔබට ඉහල ස්ථාවර අදායමක් කෘෂි වගාව තුලින් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපිය වැලිමය පාංශු ලක්ෂණයන් යුතු පුත්තලම , හලාවත, ත්‍රිකුණාමලය , මඩකලපුව මෙන්ම යාපනය යන ප්‍රදේශයන් වල ඉතාමත් සර්ථක වාණිජ වගාවක් ලෙස දේශීය මිදී වගාව සිදු කල හැක.

මිදී යනු ලොකු කුඩා සැම වඩාත් ප්‍රිය කරන පළතුරක් වන අතර දේශීය වෙළදපොළ තුලමද මිදී සදහා ඉහල මිලක් සහ ඉල්ලුමක් පවතී.
වාණිජ මිදී වගාව තරමක ඉහල මුලික පිරිවැයක් සහ මනා නඩත්තුවක් යටතේ කල යුතු වගාවක් උවද අක්කරයක වැනි වගාවකින් උවද ඉතා ඉහල අදායමක් ලබා ගත හැකි පලතුරු භෝග වගාවකි.
වාණිජ මිදී වගාවක් ඔබත් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් ඔබත් එක් වන්න අපත් සමග...

*මුලික පාංශු පරීක්ෂණ සේවාවන්
*ඉහල ගුණාත්මක බවින් යුතු උසස් ප්‍රබේදයන්ගේ පැල
*වගාව සදහා අවශ්‍ය සියළුම ඉහල ගුණත්මක බවින් යුතු පොහොර
*මිදී වගාව ආරම්භයේ සිට අස්වනු නෙලීම දක්වා සියළුම තාක්ෂණික උපදේශන සේවාවන්
*අස්වනු නෙලීම දක්වා වගා බිම් අධීක්ෂණය.
*ඔබට සපයන පැල සදහා සහ වගාවට වැලදෙන රෝග / පලිභෝධ හානි සදහා ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ සියළුම අස්වැන්න වගකීමකින් යුතුව අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල අපගේ කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

වසර 25-30 ක් වැනි දිගු කාලින ආදයම් ලැබිය හැකි භෝගයක් වන මිදී වගාවක් ඔබත් ආරම්භ කර කෘෂි වගාවෙන් හෙට ලොව ජය ගන්න...අප සමග එක් වන්න...

**සැ.යු - වංචනික පුද්ගලයන් විසින් ''ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් මහනුවර'' යන අපගේ වෙළද නාමය යටතේ පාරිභෝගිකයන් නොමග යවන තත්වයන් උද්ගතව ඇති බැවින් සැලකිලිමත් වන්න ....මහනුවර හැර දිවයිනේ වෙනත් ප්රයදේශයන් හි අපගේ කාර්යාල හෝ නියෝජිතයන් නොමැත. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)

පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green agro farm kandy srilanka
වෙබ් පිටුව - www.greenagrofarmlanka.com


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0813811130

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Kundasala KandyShare this ad
Promote this ad