උසස් ප්‍රමිතියේ තේ කොළ

For sale by Nishantha 7 Dec 7:26 amMatugama, Kalutara

Rs 650

Negotiable


අපනයන තත්වයේ ප්‍රමිතියට නිෂ්පාදිත තේ, ඉතා ඉහල ගුණාත්මක බවෙන් යුක්තයි.
1kg - Rs. 650


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0776271592

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad