உற்பத்தி / பொதியிடல் ஊழியர்கள் - மன்னார்

உற்பத்தி / பொதியிடல் ஊழியர்கள் - மன்னார்

Posted on 03 May 12:49 pm, Mannar, Mannar
Employer:
SHA Holding
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Production Recruitment Company
MEMBER
Visit member's shop