උම්බලකඩ තොග හා සිල්ලට

For sale by Kasun jayasekara 19 Oct 8:10 amBeruwala, Kalutara

Rs 123

උම්බලකඩ තොග හා සිල්ලට විකිණීමට තිබේ. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ ලබා ගැනීමට විමසන්න......


Food type:
Fish / meat
Report this ad

Contact

  • 0702062871

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad