ටීෂර්ට් ප්‍රින්ටින් කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක සේවිකා - පිළියන්දල

ටීෂර්ට් ප්‍රින්ටින් කර්මාන්තශාලා ලේබල් අංශ සේවක සේවිකා - පිළියන්දල

Posted on 03 Mar 8:35 am, Piliyandala, Colombo
718views
Employer:
MC JOBS
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 48,000 - 60,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
MC Holdings Colombo
MC Holdings
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips