ටැක්සි රියදුරු - රුමේනියා

Posted by Base 1 Consultancy (Pvt) Ltd MEMBER18 Sep 1:32 pmColombo 6, Colombo

# ටැක්සි රියදුරු - රුමේනියා

# එදින ( 2019.09.21) විදේශ නියෝජිතයන් සමග සම්මුඛ මෙන්ම ප්‍රයෝගික පරීක්ශන පැවැත්වේ.
උදැසන 09.00 සිට අප ආයතනයට ඔබගේ සියලු සුදුසුකම් ඇතුලත් සහතික පත් සහ සම්පුර්ණ ජීව දත්ත අයදුම් පතද සමග පැමිණෙන්න.

# *20 වන සිකුරාදා දිනට පෙර ඔබගේ අයදුම්පත් අප වෙත යොමු කරන්න.**

# ප්‍රතිලාභ
~ කොන්ත්‍රාත් කාලය - වසර 03කි.
~ වැඩ කරන වේලාවන් - දිනකට පැය 10/සතියට දින 06
~ ආහාර පාන සහ නවාතැන් ආයතන හිමිකරු සපයා දේ.
~ කොමිස් දීමනා 20% ලබාදේ
~ ප්‍රවාහන පහසුකම් - ආයතන හිමිකරු සපයා දේ.
~ අතිකාල සේවය - සපයා දේ.
~ වාර්ෂික නිවාඩු - දින 20කි.
~ වසර 02 ක පළපුරුද්ද අවශ්‍ය වේ.
~ ගල්ෆ් රටවල පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි.

# සුදුසුකම්

* වාචික ඉංග්‍රීසි ( මුලික මට්ටමේ)
*යහපත් සෞඛ්‍යය තත්වය
*පොලිස් සහතිකය අනිවාර්ය වේ.
*අනෙකුත් සියළුම නීති රෙගුලාසි රොමේනියාවේ කම්කරු නීතිය අනුව වේ.
*ඩොලරයේ හුවමාරු අගය අනුව වැටුප වෙනස් වේ.

BASE 1 CONSULTANCY (PVT) LTD.
'SLBFE' APPROVED MANPOWER AGENCY - LICENSE NO 3178
142 - 2/4, GALLE ROAD, (වැල්ලවත්ත පොලිස් ස්ථානය අසල)
COLOMBO – 06

ඔබගේ අයදුම් පත Ikman.lk හරහා HOW TO APPLY මත CLICK කර එවන්න.( ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක් සහ සම්පුර්ණ ජායාරුපයක් සමග අප වෙත එවන්න.)


Industry:
Transportation
Job type:
Contract
Company website:
www.b1consultancy.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page


Share this ad
Promote this ad