ට් කොලර් ෂර්ට්

For sale by Sujith Amarasinghe 10 Nov 11:17 amPiliyandala, Colombo

Rs 700

Negotiable


ලංකාවේ අඩුම ම්ළට ට් කොලර් ට් ෂර්ට් අප වෙතින් වගකිම සහිතව ලබා ගන්න ඇව්ල්ල බලලා ඔබම තිරණය කරන්න ..


Condition:
New
Gender:
Men
Report this ad

Contact

  • 0761052810

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads