தொழிற்சாலைகளில் லேபல்/ பெக்கிங் பிரிவிற்கு - Colombo 14

தொழிற்சாலைகளில் லேபல்/ பெக்கிங் பிரிவிற்கு - Colombo 14

Posted on 02 Aug 5:08 pm, Colombo 14, Colombo
Employer:
Shakthi Pvt Ltd
Job type:
Full Time
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
AUTH AGENT
Member since October 2021
Visit member's shop