තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය.

For sale by Sell Fast Agent | Embilipitiya | Wimansa 19 Oct 3:16 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 2,000,000 total price

Negotiable


ඇඹිලිපිටිය මිද්දෙණිය ප්‍රධාන මාර්ගයට කිලෝමීටර් එකක් දුරින් කුඹුගොඩආර මහපෑලැස්ස තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.
බලපත්‍ර
තෙකලා විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් .
ඉන්ටර් ලොක් ගල් මාර්ගයට සවිකර ඇත.
ඉක්මනින් විමසන්න.


Land type:
Commercial
Land size:
1.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0778767486

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast Agent | Embilipitiya | Wimansa

“Authorized ikman.lk agent in Embilipitiya”Share this ad
Promote this ad