තේ සහ කුරුදු සහිත පර්. 134ක ඉඩම විකිණීමට-වැලිගම

For sale by Dilanka Thenuka 15 Feb 2:33 pmWeligama, Matara

Rs 3,800,000 total price


වැලිගමට කි.මී.6ක් සහ කොක්මාදූව හයිවේ පිවිසුමට කි මී 3ක් දුරින් තේ කුරුදු සහ යට තට්ටුව පමනක් නිම කල නිවසක් සහිත පර්. 134ක මෙම ඉඩම මුදල් අවශ්‍යතාවක් මත රු. ලක්ශ 38කට ඉක්මනින් විකිණීමට.


Land type:
Agricultural
Land size:
134.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779090464

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads