තේ පැල

For sale by nimeshika madubhashini 15 Mar 3:32 pmBalangoda, Ratnapura

Rs 19

Negotiable


26තේ පැල 7000 විකිනීමට ඇත.ඉතා ඉක්මනින් විකිනීම් කරයි.මිල ගනන් කතා කරගත හැක.


Report this ad

Contact

  • 0776646509

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads