තේ කොළ - Tea Powder

For sale by Lahiru 29 Oct 3:12 pmMatara, Matara

Rs 450

ඔබට අව‍ශ‍‍්‍ය සියලුම තේ කොළ වර්ග ඉතා උසස් තත්වයෙන් ලබාගැනීමට,
1Kg Rs 450.00 සිට - ගැනුම්කරුවන් අමතන්න


Food type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0769370498

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad