තාමත් බිස්නස් එක දුවන්නේ පොත්වලද

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER20 Mar 9:23 pmKotte, Colombo


බිස්නස් එක දුවන විදිහේ සොෆ්ට්වෙයා එකක් හදාගන්න කැමතිද?
එහෙනම් අපිට කතාකරල බලන්න...
ඔබගේ ව්‍යාපාරයට සරිලන ආකාරයේ ඔබගේ ඕනෑ එපාකම් වලටම ගැලපෙන ආකාරයට සොෆ්ට්වෙයා එක නිපදවාගන්න.

වගකීමක් සහිතව, අතරමග නවතින්නේ නැති, විශ්වාසවන්ත සහ පලපුරුද්ද ඇති අපගේ ආයතනයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සහ මුදලට උපරිම වටිනාකමක් සහතිකයි.


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0115812710
 • 0776485039
 • 0710892208
 • 0714126559
 • 0758491749

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad