සුවපහසු නිවසක් - හලාවත

For sale by Tharusha Randika 21 Jan 10:05 pmChilaw, Puttalam

Rs 5,000,000

නඩත්තු කිරීමක් සිදු කරඇත ජල විදුලි පහසුකම් ඇත හලාවත නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇත වැඩි විස්තර සදහා නිවෙස් හිමිකරු අමතන්න මෙහි සදහන් නිවසෙ ප්‍රමානය නිවැරදි නොවන අතර කරුනාකර නිවෙස් හිමිකරුගෙන් ඒ පිලිබද විමසන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.


Address:
No23 ඇලපාර ,වට්ටක්කල්ලිය,හලාවත
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
16.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770886435

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad