සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

For sale by Solar Excellent MEMBER 8 Dec 5:16 pmNegombo, Gampaha

Rs 82,500

සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති...... ජීවිතයට වටිනා ආයොජනයක්......පරිසර දූෂණයක් ඇත්තෙම නෑ...... විශේෂ වට්ටම් .......

* ලීටර 75 / 100 / 150 / 225 / 300/ 450
* විදුලි බිලක් නැත
* අවුරුදු 10 ක වගකීම
* දිගුකල් පැවැත්ම
* සියළු උපකරණ සුදු යකඩ තහඩුවෙන් නිපදවා ඇත
* පෞද්ගලික උපදෙශකත්වය නොමිලේ
* ප්‍රවාහනය සහ සවිකිරීම නොමිලේ
* වැඩි විස්තර සඳහා අදම අමතන්න

- Solar Water Heaters.... Special discounts ............
- Durable
- 100%copper panel
- 10 Years of Warranty
- Made by Stainless Steel
- Personal Consultancy
- Good Investment in your life
- No harm to environment
- Installation & Transport is free


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777502728

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Solar Excellent

Quality and Best ServicesShare this ad
Promote this ad