සුපරීක්ෂක - මිනුවන්ගොඩ

Posted by Optimo International MEMBER
11 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
optimo international
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Others
Business Function
Management
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 45,000 - 55,000
Total vacancies
42
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

රැකියාවක් සොයම්න් ලතවෙනවාද....?😞😵😰
කරන රැකියාව එපා වෙලද......?😱😱😳

මෙන්න ඔබට,,,, 

ඔබ  සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින්  ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓

🌍🌏🌎....දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍

   " OPTIMO   INTERNATIONAL"
 හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,☘.සුපරික්ෂක, පුරප්පාඩු සදහා නවකයින්  බදවා ගැනේ .

 ☝.වයස  අවු: 17 - 28 අතර,
(ගැහැණු / පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫

☝.පුහුණු කාලය තුලදී  රු.18000 - 25000 අතර  දීමනවක්,😇☺️😀
(දුර පළාත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ආහාර නවාතැන් නොමිලේ)😀

☝.පුහුණුවෙන් පසු
රැ.45000-55,000  අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑

☝.ETF /EPF,

☝.දෙස් ව්දෙස් සංචාර,⛴🚁✈️🚀🚗🚕🚎🚌

☝.වාර්ෂික විනෝද චාරිකා,

☝.කෙටි කාලීන උසස්වීම් සමග අමතර වරප්‍රසාද රැසක්.
ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠

ඔබ  කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න,


More ads from Optimo International