සුපිරි Tones & Style for Yamaha

For sale by dinuja sounds 4 Jul 12:59 pmWattala, Gampaha

Rs 4,999

Negotiable


LAPTOP මගින් හෝ USB මගින් ඔබේ ඕගනය වෙත නවීන සහ අලන්කාර TONES සහ BEATS(SYLES) යොදා ත්රී පුද්ගල ,ඒක පුද්ගල සංගීත ප්රසංග වාදනයේ යෙදෙන අය සදහා මේ මගින් ප්රේකෂකයන් මවිත වන ආකාරයේ ප්රසංගයන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැක..

නවතම තාක්ෂණයට අනුව ඔබටත් ශ්රී ලංකාවේ ජනප්රිය සංගීත කණ්ඩායම් හි ඕගන් වාදන ශිල්පීන් සහ ලෝකයේ ජනප්රිය සංගීත කණ්ඩායම් හි ඕගන් වාදන ශිල්පීන්භාවිතා කරන්නාවූ අලංකාර TONES අප සතුව ඇත.
සියලුම විස්තර පල කිරීමට දැ මෙම දැන්වීම ප්රමාණවත් නොවේ. ඔබට අවශ්ය සේවාව පිලිබද ඕනෑම අවස්ථාවක
මා සමග සාකච්ඡා කර ඔබගේ අවශ්යතාව ඉටුකරගත හැක...


Condition:
New
Instrument type:
Other Instrument
Report this ad

Contact

  • 0767007768

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads