සුපිරි බිම් කොටස් - තලවතුගොඩ

For sale by Prestige Property ( Pvt ) Ltd MEMBER15 Feb 3:14 pmTalawatugoda, Colombo

Rs 1,800,000 per perch

Negotiable


~ ~ ~ ආයෝජනයටත් පදිංචියටත් සුපිරි ඉඩම් ~ ~ ~

පන්නිපිටිය
සියලු නාගරික පහසුකම්වලින් සහ ගමනාගමන පහසුකම්වලින් සමන්විත
ඉඩමක ඔබේ සිහින නිවහන ඉදිකරවා ගන්න.

නල ජලය
විදුලිය
පුළුල් මාර්ග
පහසු ගෙවීමේ ක්රම
එකවර ගෙවීමේදී විශේෂ වට්ටම් ද සමගින්.

අදම කතා කරන්න ............


Address:
තලවතුගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
7.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0711132132

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prestige Property ( Pvt ) Ltd

Live A Prestigious Life


Share this ad

Promote this ad

More ads from Prestige Property ( Pvt ) Ltd