සුපිරි බිම් කොටස් පිළියන්දල

For sale by Prestige Property Management (Pvt) Ltd MEMBER12 Sep 8:54 amKesbewa, Colombo

Rs 3,900,000 total price


~~~ ආයෝජනයටත් පදිංචියටත් ~~~

නාගරික පරිසරයක සියළු පහසුකම් සමඟින්
දිනෙන් දින දියුණුවෙමින්
සීඝ්‍රයෙන් වටිනාකම් වැඩි වන නගරාසන්නයේ
උසස් නේවාසික කලාපය..

____ පිළියන්දල - ගෝනමඩිත්ත ____

ඔබ වෙනුවෙන්ම කඩිනමින් සංවර්ධනය වන
සුපිරි බිම්කොටස් ව්‍යාපෘතිය

- නල ජලය
- විදුලිය
- පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග
- බැංකු ණය
- පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම

ඉක්මන් කරන්න.
ඔබේ බිම්කොටස අදම වෙන්කරවා ගන්න.


Address:
120 පාරට නුදුරින්
Land type:
Residential
Land size:
6.3 perches
Report this ad

Contact

  • 0711167167
  • 0713482482

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prestige Property Management (Pvt) Ltd

Real results for your real estate needsShare this ad
Promote this ad