සුළු සහ මාධ්‍යය පරිමාණ ව්‍යාපරික ඔබට

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER 2 Sep 12:28 pmKotte, Colombo


සුළු සහ මාධ්‍යය පරිමාණ ව්‍යාපරික ඔබට
ඉතාමත් සහන මිලකට වෙබ් පිටුවක්

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග බොහෝ පාරිබෝගික පිරිසක් තමන්ට අවශ්‍යය භාන්ඩ හා සේවාවන් පිලිබඳ තොරතුරු සෙවීමට අන්තර්ජාලය භාවිතා කෙරේ.

තවත් ප්‍රමාද වන්නේ ඇයි?
අදම ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ website එක සාදවා ගැනීමට අපව අමතන්න.

www.novatechzone.com
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

  • 0115812710
  • 0776485039
  • 0714126559

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad