සුඛෝපභෝගී සුවිසල් නිවසක් ඉක්මනින් විකිණේ - Thalawathugoda

Posted on 13 Feb 3:54 pm, Talawatugoda, Colombo
Rs 39,500,000
Negotiable
Address:
Uthuwakanda Rd, Thalawathugoda
Beds:
5
Baths:
4
House size:
3,500.0 sqft
Land size:
11.0 perches
Description
Siyaka Land Sale
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Sarath
0759017360