සුද මැණික්‌ රිදි මුදු(White Sapphire Gem Ring)

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER14 Jan 9:35 amKandy, Kandy

Rs 6,000

Negotiable


Natural White Sapphire Gem Stone
සුදු මැණික්‌/සුදු නිල..
925 Gents Silver Ring
MORE Designs available Call us
සහතිකයක් සහිතව
FREE ISLAND WIDE CASH ON DELIVERY

සුදුනිල් මැණික පැළැදීමෙන්

ස්‌ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ සමගිය ඇතිවීම – ආලය ආදරය තහවුරු වීම – විනෝදය ප්‍රීතිය දියුණු වීම – ආහාරපාන ඇඳුම් පැළඳුම් හිඟ නොවීම – කර්ණ – ඡ්වර ආදී රොdaග පහවීම ආදී සුබඵල උදාකරයි.

Lowest Price in Sri Lanka 100% Natural Certified Gemstones with Money Back Guarantee

ඔබේ උපන් මාසයට, ලග්නයට, ග්‍රහයින්ට ජය අංකයට අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න

The Designers Gem & Jewellery
58 / 14 Bahirawekande Path Kandy

Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්

Island Wide Free Home Delivery
දිවය්න පුරා ඔබේ නිවසට නොමිලේම ගෙන්වගන්න

OPEN 7 DAYS A WEEK
සතියෙ සෑම දිනකම විවුර්තඉ
Find us on Facebook -
https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/
Check out our ikman Member Page
https://ikman.lk/en/shops/designers-gem-jewellery
Whatsapp / Viber / imo
Feel Free to Call Us For More information
ස්ථානය සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකයට අමතන්න..
(සිංහල / தமிழ் / English)...


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in KandyShare this ad
Promote this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery