ස්ටුවර්ඩ් - නුවරඑළිය

Posted by S S I M Company MEMBER
4 days

Job location
Nuwara Eliya
Company / Employer
S S I M Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Customer Support
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 40,000 - 45,000
Maximum age
45
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

, නුවර , මාතලේ පිහිටි

අපගේ සංචාරක හොටෙල් , තානායම් , විලා ,රෙස්ටුරන්ට් හි ස්ථීර සේවයට ස්ටුවර්ඩ්වරුන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 18 - 45
* රැකියාව මත වැටුප 45000/- දක්වා
* ආහාර, නවාතැන් නොමිලේ
* පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න.


Similar ads