ස්ටුවර්ඩ් - ඉංගිරිය

Posted by Excellent Job MEMBER
9 days

Job location
Kalutara
Company / Employer
Excellentjob
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Others
Role / Designation
හොටෙල් අංශයේ රැකියා
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 45,000 - 55,000
Total vacancies
25
Maximum age
45
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

අපගේ තරු පන්තියේ හෝටල් ,රෙස්ටුරන්ට් සමූහයට ස්ටුවර්ඩ් වරැන් අවශ්‍යයි.දක්ෂතාවය මත රූම්බෝයි,බාමන්,කුක්, කාර්යාලයීය රැකියා සදහා උසස්වීම්.
ප්‍රතිලාභ
*රැකියාව මත වැටුප 55,000/= දක්වා
*පුහුණුව ලබා දෙනු ලැබේ
*කෑම නවාතැන් නොමිලේ
*වයස 18- 45
*ගැහැණු/ පිරිමි බඳවා ගැනේ

දිවයින පුරා ඇති අපගේ හොටෙල් ජාලයේ රැකියා ලැබෙමින් පවතී .