සශ්‍රීක මේසය

For sale by Chandradhipathi Wedding Art MEMBER 2 Dec 2:41 pmMaharagama, Colombo


සශ්‍රීක මේසය
හරි දේ හරියටම කරන තැන
සමහරවිට ඔබට අපේ සේවාවන් වලදී මේ වැඩ නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්


Service type:
Wedding
Report this ad

Contact

  • 0715783655
  • 0772653261

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chandradhipathi Wedding Art

Best Services Provided


Share this ad

Promote this ad