සියපත Interlock & Paving

For sale by Siyapatha Gardening & Design MEMBER 9 Oct 3:38 pmGampaha, Gampaha

Rs 220

Negotiable


Interlock වැඩ කටයුහු සදහා ඔබ #සියපත_gardening තෝරාගත යුක්තේ ඇයි..

ඉතා අඩු මුදලට ඉන්ටලොක් කටයුතු කරගත් පසුව තැනින් තැනින් ගිලා බැසීම් වර්නක යෙදූ ගල් වල මාසයකටත් වඩා අඩු කාලයක් තුල වර්නය අඩු වීම් වලට කෙතරම් පිරිසක් ලක්ව ඇතිද?

මේ සියල්ලටම පිලිතුරු වශයෙන් අප අප විසින්ම නිශ්පාදනය කරනු ලබන ගල් වර්ග භාවිතා කරනවා මෙන්ම සිවිල් ඉන්ජිනේරු වරයෙකුගේ අදීක්ශනය යටතේ ඔබගේ සියලු ඉන්ටලොක් කටයුතු කර දෙනු ලැබේ. විශාල ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපෘති සේම ඔබගේ ගෙවත්තද මනා අදීක්ශනයකින් කරදීමටත් වසර 3ක වගකීමක් ලබා දීමටත් අප සූදානම්..
ඔබත් ඔබගේ සියලුම ඉන්ටලොක් වැඩ කටයුතු සදහා..
අමතන්න අපිව


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0711346097
  • 0762163359

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Siyapatha Gardening & Design

Best Services Provided


Share this ad

Promote this ad

More ads from Siyapatha Gardening & Design