සියලුම ඇලුමිනියම් වැඩ

For sale by NF Alumium Fabricator MEMBER 1 Sep 7:15 pmNawala, Colombo


NF Alumium Fabrication වන අප ආයතනය

* සියලු වර්ගවල ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියා කරයි
* වීදුරු සවි කිරීම / ක්ලැඩින් කිරීම
* වීදුරු ෂවර් කුටි
* ඇලුමිනියම් ෂවර් කුටි / වැසිකිලි දොරවල්
* අත්හිටවූ සිවිලිම
* කාර්යාල කොටස

සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේම ඉල්ලුමට සරිලන ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ නිෂ්පාදන අපි ගොඩනඟා සපයන්නෙමු
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න


Service type:
Other Trade Services
Report this ad

Contact

  • 0775137971
  • 0776839154

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NF Alumium Fabricator

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad