සීසීටීවී සඳහා දිගු දුර IR Light

For sale by Sell Fast | Ambalanthota | PC PAL 10 Dec 4:31 pmTangalla, Hambantota

Rs 1,900

Negotiable


ඔබගේ සීසීටීවී පද්ධතියට රාත්‍රී කාලයට පැහැදිලි සහ දිගු දිගු දුර අවශ්‍ය වේ නම් කැමරාව අසලින් වෙනම සවිකර හැකි IR Light සිස්ටම් ඉතා පහසු මිලට රුපියල් 1900 සිට දැන ලබා ගත හැක දැන්ම කතා කරන්න PCPAL COMPUTERS තංගල්ල /අම්බලන්තොට


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0714956225

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

Promote this ad