සහය කළමනාකරු - දඹුල්ල

Posted by Optimo International MEMBER
10 days

Job location
Matale
Company / Employer
Optimo International
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Human Resources
Salary (per month)
Rs 45,000 - 75,000
Total vacancies
24
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

රැකියාවක් සොයම්න් ලතවෙනවාද....?😞😵😰
කරන රැකියාව එපා වෙලද......?😱😱😳

මෙන්න ඔබට,,,,

ඔබ සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින් ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓

🌍🌏🌎....දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍

"OPTIMO INTERNATIONAL"
හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,
☘.සුපරික්ෂක,
☘.සහකාර කලමනාකරු,
☘.පුහුණු කලමනාකරු,
☘.කලමනාකරු,
☘.පිළිගැනීමෙ නිලධාරීන්,
☘.මුදල් අයකැමිවරුන්,
යන පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ .

☝.වයස අවු: 16 - 28 අතර,
(ගැහැණු / පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫

☝.පුහුණු කාලය තුලදී රු.15000 - 30,000 අතර දීමනවක්,😇☺️😀
(දුර පළාත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ආහාර නවාතැන් නොමිලේ)😀

☝.පුහුණුවෙන් පසු
රැ.40000-85,000 අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑

☝.ETF /EPF,

☝.දෙස් ව්දෙස් සංචාර,⛴🚁✈️🚀🚗🚕🚎🚌

☝.වාර්ෂික විනෝද චාරිකා,

☝.කෙටි කාලීන උසස්වීම් සමග අමතර වරප්‍රසාද රැසක්.
ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠

ඔබ කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න, 👣👣🌏