සෙරාජම් ඇදක්

For sale by niroshi anuruddhika 15 Jan 2:12 pmChilaw, Puttalam

Rs 275,000

Negotiable


මදක් පාවිච්චි කරන ලද අළුත්ම තත්වයේ සෙරාජම් ඇදක් පහසු මිලතට විකිණීමට ඇත


Condition:
Used
Equipment type:
Fitness / Gym
Report this ad

Contact

  • 0772957896

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad