සැටලිමක් විකිනීමට (පානදුර සහ හොරණ)

For sale by Buddhika 18 Dec 11:07 amPanadura, Kalutara

Rs 150,000

Negotiable


පානදුර ප්‍රදේශයේ වර්ග අඩි 1800 සැටලිම රු.150,000
හොරණ ප්‍රදේශයේ වර්ග අඩි 1200 සැටලිම රු.100,000
වැඩි විස්තර සඳහා දී ඇති දුරකථන අංකයට අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0712804722

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad