සාම්ප්‍රදයීක නැටුම් කණ්ඩායම්

For sale by Chandradhipathi Wedding Art MEMBER 1 Jul 8:50 pmMaharagama, Colombo

Rs 15,000

හරි දේ හරියටම කරන හරි තැන
ඔබගේ මංගල දිනය සාම්ප්‍රදයීක නැටුමෙන් වර්ණවත් කර ගන්න අමතන්න අප හට


Service type:
Wedding
Report this ad

Contact

  • 0715783655
  • 0772653261

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chandradhipathi Wedding Art

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad

More ads from Chandradhipathi Wedding Art