රත්මල්ගොඩින් නේවාසික බිම් කොටස්

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER20 Jul 12:11 pmHorana, Kalutara

Rs 84,000 per perch

හොරණ හඳපාන්ගොඩ බස් මාර්ගයට ආසන්නව පොල් වගාව සහිත පදිංචියට සුදුසු බිම් කොටස් විකිණීමට..
බැංකු ණය පහසුකම් සහ වසර 03ක ගෙවිමේ කාල සීමාව
විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
Rathmalgoda
Land type:
Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0771157147
  • 0344285400

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.