රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර් මඩ වීල් 24 රීම් සයිස්...

For sale by chanaka 18 Sep 12:27 pmMirigama, Gampaha

Rs 25,000

Negotiable


රෝද හතරේ පොඩි ට්‍රැක්ටර් සදහා සවිකළ හැකි 24 රීම් සයිස් හොදම තත්වයේ මඩ වීල් ජෝඩුව ,එරෙන කුඹුරැ සදහා විශේෂයි ...

Report this ad

Contact

  • 0768865661

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads