පවුලේ වාහනය - බාජාජ් දිල්රු

For sale by Dilru Enterprises MEMBER 8 Dec 10:58 pmIbbagamuwa, Kurunegala

Rs 140,000

මිල - රු. 670,000
රු. 140,000ක් ගෙවා ලීසින් පහසුකම් සලසා දිය හැක
අලුත්ම Tent එක
Home used
Low genuine milage

වැඩි විස්තර සදහා ත්‍රීරෝද රථය පරීක්ෂා කරන්න

BRANDNEW Threewhealers, QT සහ QA ත්‍රීරෝද රථයන්ද ඇත

DILRU ENTERPRISES - IBBAGAMUWA


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0763637890

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Dilru Enterprises

Best ServiceShare this ad
Promote this ad

More ads from Dilru Enterprises