පුහුණු කළමනාකරු - ගාල්ල

Posted by Optimo International - Minuwangoda MEMBER
15 days

Job location
Kandy
Company / Employer
Optimo International
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Management
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 55,000 - 66,000
Total vacancies
40
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

2019 දෙවන කාර්තුවේ නව බදවා ගැනීම්

ඔබ  සතුව ඇති 0/L හෝ A/l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින් රැකියාව

වසර 24 ක් ලoකාව තුල වැඩිම රැකියා අවස්ථා හිමි කර දුන්      Optimo  International             හි නවතම ශාඛාවන් වල පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනේ .

වයස  18 - 28 අතර
(( ගැහැණු / පිරිමි )) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක.

පුහුනුව සමග මුල් මාස 6 තුලදී  රු 20,000 - 25000 දීමනවක් හා පුහුනුවෙන් පසු   (( 75,000 )) වැඩි  දීමනා සමග වැටුප් . ETF /EPF සහිත අමතර වරප්‍රසාද රැසක් සමග ඉහල ආදායමක් උපයා

ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න
       
                 ඔබ  කැමති ප්‍රදේශයකින් හෝ
                                      ඔබ
                දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්  ස්ථිර රැකියා


More ads from Optimo International - Minuwangoda