පටක රෝපණ කෙසෙල් පැල Tissue Culture Banana Plants

For sale by Deegama Farm 14 Aug 9:41 pmDankotuwa, Puttalam

Rs 85

Negotiable


පටක රෝපණ කෙසෙල් පැල තොග මිලදී ගැනීම සදහා විමසන්න. අප ආයතනයේ පටක රෝපණ තාක්ෂණයන් බෝ කරන ලද කෝලිකුට්ටු සහ කැවෙන්ඩිෂ් පැල ලබාගත හැක. සියලුම පැල මාස 6ක් වැනි කෙටි කලකින් පීදීමට ලක්වේ. වගාව මුල සිට අඟ දක්වා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් නොමිලේ අප ආයතනයෙන් ලබා දෙනු ලබයි. වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න.

Report this ad

Contact

  • 0779071431

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads