පරිගණක ලිපි හා වෙනත් පාඩම් මාලා සකසමු

For sale by Channa Kumara Senarat 21 Oct 1:43 pmPannipitiya, Colombo

Rs 250

Negotiable


Need Interactive Tutorials short clips within 10-15 minutes
ඔබ ඔබේ ක්ෂෙත්‍රෙය් ප්‍රවීන දක්ෂ වෘත්තිකයෙක්ද ? ඔබ ඔබේ කට හඩින්
පරිගණකයේ වීඩියෝ තිරය කැප්චර් කරමින් සකසන විවිධ පරිගණක පාඩම් මාලා, අන්තර්ජාල තොරතුරැ, නව මෘදුකාංග ගැන නව දුරකථන ගැන විවිධ චිචාරයන් Review හා පාසල් විෂය නිර්දේශිත ICT පාඩම් වටිනා වෙබ් අඩවි සාමාන්‍ය දැනුම විස්මිත තොරතුරැ ආදිය පිළිබඳ වූ සිංහල අධ්‍යාපනික වීඩියෝ විනාඩි 12-15 ක උපරිමයක් වන ඔබේ පරිගණකය දුරකථනය හා මයික් එක භාවිතයෙන් පහසුවෙන් සකසා ඒවා MP4 වීඩියෝ ලෙස අප වෙත එවා මුදල් උපයන්න ඔබට වීඩියෝ සෑදීමට අවශ්‍ය මෘදුකාංග අපගේ ගෙවීම් හා අනෙකුත් විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න


Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad