பொதியிடல் / உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள்-முல்லைத்திவூ

பொதியிடல் / உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள்-முல்லைத்திவூ

Posted on 03 May 12:50 pm, Mullativu, Mullativu
Employer:
SME Holdings
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad