பொதியிடல் / உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - கொலொண்னாவ

பொதியிடல் / உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - கொலொண்னாவ

Posted on 15 Sep 1:19 pm, Kolonnawa, Colombo
Employer:
New Lanka Jobs Company
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 42,000 - 46,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
New Lanka Jobs Company
MEMBER
Member since October 2018
Visit member's shop