(පෝරුව චාරිත්‍ර) - Poruwa Charithra

For sale by Chandradhipathi Wedding Art MEMBER12 Sep 7:52 amMaharagama, Colombo

Rs 7,000


Obage mangala dinaye awashya
Natum kandayam
Nilame andum
Bridal dressing
Mal sarasili
Ashtaka
Jayamangala gaatha
Poruwa
Kiri kalaya
Sasrika mesaya
Siyaluma de ekama wahalak yatin laabadaaiiwa labaaganna


Service type:
Wedding
Report this ad

Contact

  • 0715783655
  • 0772653261

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chandradhipathi Wedding Art

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad

More ads from Chandradhipathi Wedding Art