පොල්තෙල් හිදින මැෂිම

For sale by Sell Fast | LSJ Computer Centre 15 Feb 3:38 pmAmbalangoda, Galle

Rs 75,000

පොල්තෙල් හිදින මැෂිමක් විකිණීමට ඇත.
හොඳ තත්වයේ ඇත.
මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0775367895
  • 0771922625

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | LSJ Computer Centre

Authorized ikman.lk agent in AmbalangodaShare this ad
Promote this ad