පොල්කටු ආභරණ

For sale by chanaka 5 Jan 6:14 amPilimatalawa, Kandy

Rs 150

සියලුම කාන්තා ආභරණ,ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ලබාගැනිමට පුලුවන් . වියාපාරික ස්තාන සදහා ලබා දිය හැක


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0778124651

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad