පොල් ඉඩමක් විකිණීමට කුරුණෑගල

For sale by Chirantha MEMBER11 Feb 10:10 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 2,500,000 per acre

Negotiable


- කුරුණෑගල මල්ලවපිටිය ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 5ක සාරවත් පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
- කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 20 (8 km)
- සම්පුරන පොල් ඉඩමකි, අතුරු බොග වගාවන් සහිතයි (කෙසෙල්, ගම්මිරිස්)
- අඩ් 16 පුලූල් මාර්ග හා තාර යෙදු මර්ග ප්‍රවේශය
- පොල් ගස් 300 ක්
- මුරයකට පොල් ගෙඩි 2000-2500 අතර
- නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු
- අක්කරයක් රු. ලක්ෂ 25
- විදුලිය සහ ජලය ඇත
- ගෑනුම්කර්වන් පමනයි
- ආයෝජන සඳහා හොඳයි
- වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.


Address:
කුරුණෑගල, මල්ලවපිටිය
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
5.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0770300288

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chirantha

Perfect Property Solution For YouShare this ad
Promote this ad