පොහොර

For sale by mahesh 12 Sep 1:48 amPeradeniya, Kandy

Rs 20

Negotiable


ඵලවලු හා පලතුරැ වල කොටස් පමනක් භාවිත කර නිශ්පාදනය කර ඇති අතර ඕනෑම වගාවකට සුදුසුයි. Rs.20=1kg

Report this ad

Contact

  • 0788192676

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad