පන්නිපිටියෙන් අගනා ඉඩමක් Super Land for Sale Pannipitiya

Posted on 18 Jul 12:17 pm, Pannipitiya, Colombo

Rs 1,000,000 per perch
Negotiable
Address:
රත්මල්දෙණිය පාර, පන්නිපිටිය Rathmaldeniya road, Pannipitiya
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Description
For sale by
U Jayasinghe
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact U Jayasinghe
0776685457
0714433538