පලිබෝධ මර්ධන ශිල්පීන් - කොළඹ 02

Posted by Finlay Rentokil Ceylon Pvt Limited MEMBER
10 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Finlay Rentokil Ceylon Pvt Limited
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Healthcare
Business Function
Research & Technical
Role / Designation
පලිබෝධ මර්ධන ශිල්පීන්
Gender preference
Male
Application deadline
2019-03-25
Required experience (years)
0

About the role

පලිබෝධ මර්ධන ශිල්පීන් (Pest Control Technician) බඳවා ගනු ලැබේ

තරු පහේ හෝටල් සහ පිළිගත් ආයතන වල පලිබෝධ මර්ධන කිරීම සඳහා යතුරුපැදි බලපත්‍ර සහිත / රහිත අයවලුන් අවශ්‍ය වේ.

## අපෙන් ඔබට ලැබෙන.ප්‍රතිලාභ :

* පැමිණීමේ දීමනා
* නවාතැන් පහසුකම්
* රැඳී සිටීමේ ප්‍රසාද දීමනා
* වසරකට දෙවරක් බෝනස්
* මාසයේ කැපිපෙනන සේවකයාට ත්‍යාග වවුචර
* ස්ථිර රැකියාවක්
* නොමිලේ නිල ඇඳුම්
* බටා ගෙවීම්
* අතිකාල දීමනා
* කොමිස් මුදල්

රු . 38,000/- වඩා වැඩි මාසික අදායමක්

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සතියේ දිනවල උදේ 8 සිට 12 දක්වා පැවැත්වේ

ෆින්ලේ රෙන්ටෝකිල් (පුද් ) සමාගම
නො .186, වොක්ෂෝල් වීදිය ,
කොළොඹ 2