ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් පරණ යකඩ

For sale by ABC Pvt Ltd 15 Feb 1:46 pmIngiriya, Kalutara

Rs 25,000

Negotiable


ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් පරණ යකඩ විකිණීමට තොගයක් විකිණීමට තිබේ. ඉංගිරිය


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0712034528
  • 0770076797

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad